Tu jesteś: Rzym

Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu

Rzym - Bazylika św. Piotra oraz Watykan
Rzym - Bazylika Św. Piotra na Watykanie
- to druga co do wielkości bazylika na świecie (powierzchnia: 23 000 m2) i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. Wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża - jego grób leży pod głównym ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się także groby innych papieży w tym Papieża Polaka - Jana Pawła II. Więcej Bazylika Św. Piotra
Rzym nocne plenery
Rzym - Zdjęcia Rzymu w nocy
Rzym to jedno z najpiękniejszych miast europejskich, ktróe zyskuje zupęłnie inny wymiar zaraz po zapadnięciu zmorku. Ukratkiem pochowane monumentalne zabytki wraz z nastaniem nocy przeobrazają się w gigatyczne, żyjące własnym pulsem historycznych epok. Odkryj z innej strony fascynujące swoją pięknością największe zabytki Rzymu ! Rzym, którego jeszcze nie widziałeś. Zdjęcia z Rzymu
Rzym - fontanny
Rzym - Fontanny
- miasto pięknych i monumentalnych fontann. Zobacz Fontanna di Trevi - najbardziej znana barokowa fontanna Rzym u, która została zbudowana z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w 19 p.n.e. przez Agryppę, tym samym, który zasila fontannę Barcaccia znajdującą się u podnóża Schodów Hiszpańskich. Zobacz tę i inne fontanny Rzymu. Ładne zdjęcia z Rzymu ! Rzymskie Fontanny
Rzym - ludzie
Rzym - Ludzie
Zdjęcia dla osób, które były ze mną na wyjeździe do Rzymu! Zapraszam.
Rzym - Watykan - Bazylika św. Piotra

Bazylika św. Piotra na Watykanie - ładne zdjęcia z Rzymu

Bazylika św. Piotra na Watykanie - (wł. San Pietro in Vaticano) - zbudowana w latach 1506-1626 rzymskokatolicka bazylika na placu św. Piotra na Watykanie. To drugi co do wielkości kościół na świecie (powierzchnia: 23 000 m2) i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. Bazylika św. Piotra wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża - jego grób leży pod głównym ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się także groby innych papieży w tym Papieża Polaka - Jana Pawła II. Front kościoła to 13,0 m fasada przedsionka zaprojektowana przez Carlo Maderno. Nad wejściem znajduje się sala połączona z pałacem papieskim. W centralnej części kościoła, pod kopułą, znajduje się ołtarz główny, tzw. papieski, nad nim wykonany z brązu barokowy baldachim zaprojektowany przez Berniniego. Cztery kolumny podtrzymujące baldachim o wysokości 28,0 m mają charakterystyczne dla baroku skręcone trzony. Ołtarz znajduje się ok. 7,0 m nad grobem św. Piotra. Od ołtarza prowadzi zejście do Krypty św. Piotra. Cztery masywne filary podtrzymują kopułę o średnicy 42 m. Z poziomu posadzki najwyraźniej widoczne są podobizny czterech ewangelistów znajdujące się na pendentywach. We wnętrzu latarni wieńczącej kopułę zbudowany został balkon dostępny dla zwiedzających. W niszach filarów podtrzymujących kopułę umieszczono figury świętych. Pod figurami św. Longina i św. Andrzeja znajdują się zejścia do Grot Watykańskich, w których znajdują się sarkofagi papieskie i kaplice. Bazylika św. Piotra w absydzie kończącej część prezbiterialną,posiada ołtarz zwany Katedrą św. Piotra. Powyżej umieszczono witraż wyobrażający Ducha Świętego wykonany w 1665 przez Berniniego. Nawę główną bazyliki przekrywa sklepienie kolebkowe ozdobione kasetonami. Na posadzce zaznaczono długość największych kościołów chrześcijańskich. Po lewej stronie umieszczony jest monumentalny pomnik modlącego się Aleksandra VII. Poniżej umieszczono dzieło Berniniego - symboliczne postacie uosabiające m.in. śmierć i prawdę. W głębi obejścia, znajduje się ołtarz pochodzący z pierwszej, konstantyńskiej bazyliki, z postacią Matki Boskiej, Matki Kościoła. Dalej płaskorzeźba ołtarza z połowy XVII wieku przedstawiająca Attylę pod Rzymem. Do naw bocznych przylegają liczne kaplice. W pierwszej od wejścia po prawej stronie kościoła jest umieszczona Pieta watykańska. Rzeźba została wykonana w 1498 r. przez 24-letniego, nieznanego jeszcze wtedy Michała Anioła. Za wnęką, w której umieszczona jest Pieta, znajduje kaplica Krucyfiksu, w której można zobaczyć średniowieczny krucyfiks, dzieło Pietro Cavalliniego. Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra

 

Fontanna di Trevi - ładne zdjęcia z Rzymu

Fontanna di Trevi - najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu. Została zbudowana z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w 19 p.n.e. przez Agryppę, tym samym, który zasila fontannę Barcaccia znajdującą się u podnóża Schodów Hiszpańskich. Prace trwały od 1735 do 1776. Sam autor projektu nie dożył zakończenia budowy. Forma tej barokowej fontanny przypomina fasadę budynku, ma 20,0 m szerokości i 26,0 m wysokości. Fontanna di Trevi w środkowej niszy, na rydwanie ciągniętym przez dwa trytony umieszczono bóstwo oceanu Okeanosa. W sąsiednich niszach alegorie Zdrowia i Obfitości. Legenda wiąże nazwę fontanny z imieniem Trevia noszonym przez dziewicę (łac. virgo), która odkryła źródło wody wykorzystane przy budowie akweduktu. Wodę doprowadzaną przez ten akwedukt do Fontanna di Trevi nazywa się Acqua Virgo. Turyści zwyczajowo wrzucają do fontanny drobne monety, by zapewnić sobie "powrót do Rzymu". Pieniądze, wyławiane przez władze miasta przeznaczone są na utrzymanie zabytków. Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_di_Trevi

 

Forum Romanum - ładne zdjęcia z Rzymu

Forum Romanum Do trzeciej ćwierci VIII w. p.n.e. na terenie Forum Romanum znajdowało się zwykłe bagno zasilane potokiem płynącym wzdłuż późniejszej Via Sacra. Stanowiło ono naturalną granicę pomiędzy znajdującymi się na wzgórzach osadami, tzw. palatyńsko-eskwilińską i kapitolińsko-kwirynalską. Bagno osuszono, a powierzchnię utwardzono w latach dwudziestych VIII wieku p.n.e. (729-720 p.n.e.), co zgadza się z czasem zjednoczenia Rzymu Romulusa z okoliczną osadą sabińską Tytusa Tacjusza. W tym właśnie okresie nastąpiło połączenie osady palatyńskiej z kwirynalską w jeden organizm polityczny, którego centrum stanowiło Forum Romanum. W okresie cesarstwa Forum Romanum zostało rozbudowane i wzbogacone o świątynie Boskiego Juliusza, Wenus, Wespazjana, Antonina i Faustyny oraz łuk triumfalny cesarza Augusta. W tym też czasie rozbudowano Rzym i zbudowano kolejne fora cesarskie, które utworzyły z istniejącym już Forum Romanum zwarty kompleks architektoniczny. Najbliżej Forum Romanum usytuowano Forum Cezara. Oprócz niego powstały Forum Trajana (największe), Forum Augusta, Forum Wespazjana, Forum Nerwy. Inicjatorem tej rozbudowy był Juliusz Cezar. Kompleks był centrum życia obywatelskiego i ekonomicznego szczególnie w okresie republikańskim. Choć Forum zostało zdewastowane w czasie zdobycia Rzym u przez Wizygotów w 410 r., to jeszcze w 768 roku zebrał tu się lud rzymski i obwołał papieżem Stefana IV. Do zniszczenia Rzym u mogło też przyczynić się trzęsienie ziemi w 851 r. W okresie średniowiecza Forum Romanum uległo stopniowemu zniszczeniu. W okresie IX-Xw. Forum, jak i inne pozostałości rzymskie stanowiło miejsce pozyskiwania budulca. Do XVIII wieku miejsce to służyło na wypas, a później targ bydła. Prace wykopaliskowe od 1898 są prowadzone systematycznie. Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum

 

Watykan - ładne zdjęcia z Rzymu

Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest połączony unią personalną i funkcjonalną ze Stolicą Apostolską (łac. Sedes Apostolica, Sancta Sedes). Obywatele Watykanu to głównie dygnitarze kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu (pracownicy poczty, radia, gazety, dworca kolejowego i służby medycznej). Obywatelstwo watykańskie jest wyłącznie czasowe. Kardynałowie otrzymują je na czas pobytu w Rzymie. Gospodarka opiera się na dochodach z pielgrzymek i wizyt w muzeach (rocznie od 4 do 7 mln turystów), rękodzieła i emisji znaczków pocztowych. Watykan ma prawo bicia własnych monet, które są często rarytasami numizmatycznymi. Na terenie Watykan u znajduje się maleńka stacja kolejowa. Nazwa Watykan pochodzi od łacińskiego vaticinius, vaticinia, vaticinium oznaczającego proroczy, przepowiadający przyszłość, wieszczy, wróżebny. Pokrewny wyraz został użyty, m.in. w Wulgacie, księga Nehemiasza 6:12: Historia Watykanu sięga IV wieku, kiedy cesarz rzymski przekazał biskupom Rzymu jeden z pałaców. Państwo Kościelne, władane przez papieży, powstało później. Jego powstanie związane były z odkryciem tzw. donacji Konstantyna, który miał darować papieżom Rzym wraz z okolicami. Państwo to utrzymało się do 1870, kiedy to armia króla Włoch Wiktora Emanuela II włączyła je do powstającego Królestwa Włoch. Papież nie zgodził się z tą decyzją i ogłosił się więźniem Watykan u. Dopiero w 1929 rząd włoski i Stolica Apostolska podpisali tzw. traktaty laterańskie, kończące spór. Początkowo siedzibą papieży nie był sam Watykan lecz Lateran. Watykan był miejscem pielgrzymek do Grobu św. Piotra. Wokół już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zbudowano klasztory, przytułki i schroniska. Powstały też liczne kramy kupieckie obsługujące podróżujących. Pierwsze umocnienia obejmujące bazylikę św. Piotra i Mauzoleum Hadriana zostały zbudowane podczas pontyfikatu papieża Leona IV pod koniec IX wieku. Watykan stał się miejscem, gdzie papież mógł się schronić przed najeźdźcami. Przeniesienia siedziby papieskiej do Watykanu dokonał Grzegorz XI 17 stycznia 1377 po powrocie z Awinionu. Całe terytorium państwa watykańskiego od trzech stron otoczone jest murami. W kraju znajduje się zespół pałacowo-kościelny z Bazyliką świętego Piotra, placem św. Piotra, pałacem oraz wiele gmachów galerii, muzeów i budynków administracyjnych. Watykan posiada też Papieską Akademię Nauk i Obserwatorium Watykańskie założone w 1572 roku, oraz Ogrody Watykańskie. Niektóre części Rzymu należą do Watykan u np: 5 uniwersytetów, wiele kościołów, Bazylika Laterańska, Biblioteka Laterańska, Radio Watykańskie. Poza Rzymem znajduje się też letnia rezydencja papieża w Castel Gandolfo. Watykan posiada też swoją gazetę L'Osservatore Romano i telewizję. Podobne temtycznie słowa: Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu. Rzym, piekne zdjęcia z Rzymu, Watykan, Bazylika Św Piotra, Muzea Watykańskie, Fontanna DiTrevi, Coloseum, Panteon, Palatyn, Forum Romanum, Kapitol, Bazylika Laterańska, Circus Maximus, Kaplica Sykstyńska, Łuk Konstantyna, turystyka travel noclegi hotele podróże Rzymu
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan

 

Koloseum - ładne zdjęcia z Rzymu

Koloseum - jedna z najwięych atrakcji Rzym u - Amfiteatr Flawiuszów, amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70 - 82 przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża eliptyczna budowla o długości 188 i szer 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widownią (około 50 tysięcy miejsc) z 4 galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem podziemnych korytarzy. W czterokondygnacyjnym podziale zewnętrznym w koloseum zastosowano spiętrzenie porządków (najniższa kondygnacja w porządku toskańskim, druga w jońskim, trzecia w korynckim). Trzy niższe kondygnacje związane są z konstrukcyjnym układem arkad, czwarta, najwyższa została zaopatrzona tylko w małe okna. Od strony wewnętrznej budowla jest pięciokondygnacyjna. Cztery kondygnacje Koloseum zbudowano jako układ pomieszczeń wydzielonych pomiędzy filarami, ścianami, ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi. Umieszczono tam bufety, szatnie, natryski, pomieszczenia dla gladiatorów, klatki dla zwierząt, korytarze. Wokół areny wzniesione było podium. Do Koloseum prowadziło 80 ponumerowanych wejść , które zapewniały szybkie (przez ok. 6 minut) opuszczenie widowni przez widzów. W koloseum odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, naumachie, polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja mówi iż w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego (gr. kolossos) posągu Nerona przedstawionego jako Helios. Słownictwo pokrewne: Rzym - ładne zdjęcia z Rzymu. Rome, Rome Hotel Luxury Hotel Rome Rome Apartament Rental Rome Hostel Hotel Italy Rome Rome Tour Hotel Rome travel.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koloseum

Rzym - piekne zdjęcia z Rzymu: Watykan, Bazylika Św Piotra, Muzea Watykańskie, Fontanna DiTrevi, Coloseum, Panteon, Forum Romanum, Kapitol, Bazylika Laterańska, Circus Maximus, Kaplica Sykstyńska. Warto Zobaczyć to na własne oczy Rzym!

Więcej ładnych zdjęć: Zdjęcia, fotografia, podróże, przygoda
Więcej informacji Rzym: wikipedia.org, rzym pl, Rzym wikitravel.org, rzym info

DODAJ SWOJA OPNIE / ZOBACZ  :    KONTAKT